Ogromny 360-stopniowy baldachimowy dach składa się z 4 połaci wspartych na ponad 50 ogromnych kratownicach wspornikowych, z górnymi elementami kratownicowymi wygiętymi w celu przeciwdziałania dużym obciążeniom. Te ogromne ramy były wielkim wyzwaniem, ponieważ nakładały się na nie, skomplikowany projekt i unikalna konstrukcja każdego z nich, w tym globalny system wygięcia montażowego, wdrożony w celu przeciwdziałania dużym obciążeniom przy użyciu całej kratownicy.  Do usztywnienia konstrukcji między-kratownicowej zastosowano skośny system stężeń poziomych i jodełkowych w skomplikowanym projekcie biorącym pod uwagę obciążenia sejsmiczne i wiatrowe.

Wschodnia fasada jest wyposażona w 513 żeber pionowych, które tworzą falującą strukturę zewnętrzną. Na dodatek, każde żebro jest połączone z wyjątkowym oświetleniem LED, sterowanym zewnetrznie. Jest to jedyny stadion na świecie, który obecnie posiada tą funkcję. Ten projekt został zastosowany na takich budynkach jak Burj Khalifa – najwyższy budnek świata.