Projekt skladał się z wielu zróżnicowanych struktur łączących się w jednolitą całość. Detailerzy wzięli pod uwagę wiele danych żeby zainkorporowane istniejący budynek kasyna, modelując i wyszczególniając bardzo skomplikowane połączenia dla fabrykatora.

Ten projekt został nominowany do nagrody Tekla North America BIM Awards 2016.