Oferujemy: – opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych – weryfikacja możliwości materiałowych – wykrywanie konfliktów i niezgodności – zoptymalizowane rozwiązanie pod kątem wykorzystania materiałów – koordynacja rysunku z rysunkami instalowanym sprzętem, elematami dostarczanymi przez wykonawców z innych branż itp. – zgodnośc z założonymi standardami – wykonywanie modeli 3D i rzutów izometrycznych – sporządzenie dokumentacji projektowej